Åtta verifierade och tre misstänkta och ett sekundärfall av EHEC O157 har rapporteras från olika delar av landet.

Fallen har alla deltagit i Gothiacup i Göteborg mellan 11-17 juli. De är i åldern 14 till 20 år. Även en ledare har insjuknat. Hittills har ingen information inkommit om att det finns fall från andra länder. Utbrottsutredning pågår men någon smittkälla har hittills inte kunnat identifieras.

/Yvonne Andersson