Det EU-finansierade nätverk för övervakning av sexuellt överförda infektioner ( ESSTI ), som bildades 2001 av de nationella smittskyddsinstituten i Sverige, Frankrike och England, har fått en ny informativ hemsida. Nätverket leds från det engelska smittskyddsinstitutet (HPA) i London och består för närvarande av epidemiologer och mikrobiologer från 22 EU-länder och från Norge, Island och Turkiet.

Syftet med nätverket är att förbättra samarbetet och utbytet av information om sexuellt överförda infektioner (STI) mellan länderna. Bland annat har ett ”early warning system” för STI-utbrott och oväntade händelser etablerats (ESSTI alert), och en kartläggning av olika övervakningssystem och laboratoriemetoder som används för STI inom EU har gjorts, liksom insamling av epidemiologiska data för varje land. Läs mer på hemsidan, som också innehåller artiklar och rapporter, kalendarium över kommande STI-konferenser runt om i världen och kontaktuppgifter till de olika ländernas representanter i nätverket.

I augustinumret av Sexually Transmitted Infections (2004;80:4) finns som ett delresultat av ESSTI:s arbete två översiktsartiklar, dels om de senaste epidemiologiska trenderna för STI inom EU och dels om övervakningssystemen för STI i de olika EU-länderna.

/Torsten Berglund

Artiklar:
1. Fenton KA, Lowndes CM and the ESSTI Network. Recent trends in the epidemiology of sexually transmitted infections in the European Union. Sex Transm Infect 2004 80: 255-263.
2. Lowndes CM, Fenton KA and the ESSTI Network. Surveillance systems for STIs in the European Union: facing a changing epidemiology. Sex Transm Infect 2004 80: 264-271.