Uppsökarens roll i vård och behandling av narkotikamissbrukare
Uppsala 13 -14.9.2004

NKVet Symposium 04 "Emerging zoonoses - New Challenges"
Uppsala 7- 8.10.2004

European Public Health Association:
"12th annual EUPHA conference"
Oslo 7 - 9.10.2004
Urbanisation and health: new challenges in health promotion and prevention

Folkhälsostämman
Stockholm 11 -13.10.2004

9th EPIET Scientific Seminar
Menorca 14 -16.10.2004

Extraordinär SK-kurs i infektionsepidemiologi och smittskydd
SMI, Solna 15 -19.11.2004
Se annons i Epi-Aktuellt Nr 20 (13.5.2004)

Flera intressanta kurser och konferenser hittar man på SILFs websida:
Svenska infektionsläkarföreningen