I förra veckans nummer av EPI-Aktuellt berättade vi om fyra fall av misstänkt fågelinfluensa hos människa i Vietnam. Enligt de senaste uppgifterna från ProMED-mail har antalet misstänkta och säkerställda fall hos människa i Vietnam de senaste veckorna nu kommit upp i åtta fall, varav tre dödsfall. De tre dödsfallen (två i HaTay-provinsen och två i Hau Giang-provinsen) och ett fall utan dödlig utgång i Hau Giang har nu alla konfirmerats som fågelinfluensa A (H5N1).

De nu inträffade fallen ändrar inte den bedömning rörande resor och försiktighetsåtgärder som Smittskyddsinstitutet gjorde under vårens stora utbrott.

/Karl Ekdahl