EPIs systeravdelning i Oslo fortsätter sitt målmedvetna arbete för ökat samarbete i smittskydd runt Östersjön. Under tre år framåt leder man därifrån ett EU-projekt som dels garanterar fortsatt utgivning av EpiNorth (den enda publikation i infektionsepidemiologi som har alla artiklar både på ryska och engelska), dels kommer att ge ett antal kurser. Den första av dessa äger rum i Jurmala, strax utanför Riga, i slutet av oktober. Här nedan bifogas inbjudan till kursen.

De tre planerade avancerade kurser som nämns är en fortsättning på en serie om fyra tvåveckorskurser som givits under de senaste åren. Lärarna kommer från de epidemiologiska avdelningarna vid alla de nordiska instituten. Kurserna bygger i stor utsträckning på EPIET-modellen med fallstudier och gruppdiskussioner och har varit mycket uppskattade. Förutom en allmän uppfräschning av de epidemiologiska färdigheterna skapar de naturligtvis utmärkta möjligheter till närmare kontakt med dem som arbetar med smittskydd på andra sidan Östersjön.

/Johan Giesecke