Invasiva pneumokocker är sedan i somras anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen, medan de penicillin-resistenta pneumokockerna (oavsett lokal) redan sedan tidigare omfattas av samma lag. Konsekvensen av den nya lagen blir att en invasiv pc-resistent pneumokock skall anmälas två gånger, både som invasiv pneumokock och som pneumokock med nedsatt känslighet mot penicillin. Notera att invasiva pneumokocker ännu inte kan anmälas i SmiNet, utan måste anmälas via pappersblankett från Smittskyddsinstitutets hemsida.