Den 27 oktober hålls en tvärvetenskaplig konferens om vaccination med gener i Riksdagshusets andrakammarsal. Konferensen vänder sig till riksdagsledamöter och landstingspolitiker och andra berörda i hälso- och sjukvårdssektorn, företrädare för djurhälsovården etcetera.Konferensen belyser, diskuterar och förklarar den nya bioteknikens potential för framställning av vacciner. Men inte bara det - utan den kommer också att belysa nuvarande lagstiftning, näringslivs- och samhällsaspekter. Forskarna förklarar och berättar. Discussanterna fördjupar resonemanget.

Datum: 27 oktober 2004Plats: I riksdagshusets andrakammarsal, entré Norrbro

Anmälan görs på Gentekniknämndens webbplats