Kurstid: 15-19 november 2004
Plats: Avdelningen för epidemiologi, Smittskyddsinstitutet

Sista anmälningsdag för kursen i infektionsepidemiologi och smittskydd är den 15 september.
Anmälan tillsammans med en kortare CV skickas till kurssekreteraren Sandra Rubinova på e-postadressen: sandra.rubinova@smi.ki.se

Kursledare: Karl Ekdahl, Johan Giesecke, Anders Lindberg

Kursavgift: självkostnadspris på 2 000 kr per deltagare.

Innehåll:

- basala epidemiologiska begrepp

- metoder för epidemiologiska studier

- utbrottsutredningar

- övervakningsmetoder

- genetisk typning och smittspårning

- vaccinepidemiologi

- epidemimodeller

- epidemier i media

- smittskyddets organisation

- den enskilde läkarens roll

- smittskyddets etik

Format:

- föreläsningar

- grupparbeten

- förberedda egna arbeten

- sannolikt studiebesök på Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala

Examination:

- kortsvarsfrågor

Antal platser: 25

Kurslitteratur: Ekdahl K, Giesecke J (red). Smittskyddsboken. Studentlitteratur 2003