I vårt extra EPI-aktuellt den 30 augusti skrev jag att Frankrike var rabiesfritt. Från Statens Veterinärmedicinska Anstalt har man nu påpekat att Frankrike inte är officiellt förklarat fritt från rabies - inom EU är det bara Irland, Förenade Kungadömet och Sverige som är fria.

När vi skrev vårt meddelande var vi oroliga för att det kunde bli en anstormning till infektionsklinikerna av svenskar som haft kontakt med hundar i Frankrike i somras. Denna oro var möjligen överdriven, men den var orsaken till att vi sträckte på sanningen en aning.

Senaste humanfallet av rabies i Frankrike inträffade 1924, så vanliga turister dit behöver inte vara särskilt oroliga. Däremot är det förbjudet att "smuggla" med sig hundar hem från Frankrike, och det finns klara regler att den som tar med sin hund dit ner måste vaccinera den mot rabies före avresan.

/Johan Giesecke