Inga nya fall av legionärssjuka (lunginflammation av legionellabakterier, Legionella pneumophila) med anknytning till Lidköping har inträffat de senaste dagarna. Antalet verifierade
sjukdomsfall är liksom tidigare nio. Det senast konstaterade fallet kom in till sjukhus den 22 augusti.

En person som också led av annan allvarlig bakomliggande sjukdom har som tidigare meddelats avlidit. Samtliga övriga insjuknade har förbättrats. De två fall där sjukdomsbilden gjort att legionärssjuka har misstänkts har inte kunnat verifieras med laboratorieprover och de räknas därför inte med i detta meddelande.

Provtagning sker i Lidköping med omnejd av de patienter som insjuknar med lunginflammation där legionärssjuka kan misstänkas.
Förnyade intervjuer med de drabbade har ännu inte kunnat leda till att någon sannolik smittkälla har kunnat påvisas. Ett stort antal odlingsprover har tagits från vatten på olika platser runt om i Lidköping.

Då tiden för att påvisa legionellabakterier vid odling är flera dagar finns ännu inte några svar på dessa prover. Någon koppling mellan fynd av legionellabakterier i tidigare tagna miljöprov och
sjukdomsfallen har inte kunnat göras.

En utredningsgrupp har bildats med representanter från Smittskyddsenheten i Västra Götalandsregionen, Miljö-och hälsoskydd i Lidköping, Länsveterinären och SMI.

Nytt pressmeddelande planeras till fredagen den 3 september.