Enligt uppgifter i massmedia har landets dagligvaruhandel med befuktningsanläggninar för grönsaker stängt av dessa anläggningar. De är nu stillastående och inget nytt kallt vatten kommer in i anläggningarna.

Det medför att om det är anläggningar med tankar/uppsamlingskärl för vatten är risken stor att det sker en tillväxt av legionellabakterier i det stillastående vattnet.

Om anläggningarna skall startas igen krävs att de töms och rengörs innan start för att förhindra en eventuell spridning av legionellabakterier till omgivningen.

/Birgitta de Jong