Anmälan sker lättast via SmiNet:s hemsida: www.sminet.se

1) Elektronisk anmälan:
För läkare verksamma i SmiNet-anslutna landsting (just nu Norrbotten och Halland) kan anmälan ske helt elektroniskt. Elektronisk anmälan via SmiNet går parallellt till smittskyddsläkaren och SMI. Vid första anmälan från en dator behövs ett särskilt kliniklösenord. Detta erhålles från smittskyddsläkaren.

2) Anmälan via elektronisk blankett som skrivs ut och postas:
Via den elektroniska blanketten får man hjälp att fylla i blanketten på rätt sätt. Denna tjänst kräver inte kliniklösenord. Den färdigifyllda blanketten skickas till smittskyddsläkaren och till SMI:

Avdelningen för epidemiologi
Smittskyddsinstitutet
171 82 SOLNA

En kopia av anmälan kan sparas i pdf-format på den egna datorn. Information om eventuella buggar tas tacksamt emot . De provisoriska pdf-blanketter som tidigare legat tillgängliga på SMI:s hemsida, är inaktuella och ska inte längre användas. Läkare som inte har tillgång till Internet kan beställa blankett från sin smittskyddsläkare (utskrift från www.sminet.se).