SmiNet är det nationella systemet för elektronisk hantering av anmälningar enligt smittskyddslagen. SmiNet används gemensamt av SMI och landstingens smittskyddsenheter. En helt ny och uppdaterad version – SmiNet2 – har nu tagits i drift. Några viktiga nyheter i SmiNet2:

Systemet är helt anpassat till den nya smittskyddslagen som trädde i kraft den 1 juli i år.

Anmälningar kan göras direkt via Internet i en vanlig webbrowser.
Anmälningsblanketterna är specifikt anpassade efter den sjukdom skall anmälas.
SMI och smittskyddsenheterna arbetar mot samma databas.
Under september kommer SmiNet2 att användas av SMI samt smittskyddsenheterna i Norrbotten och Halland. Övriga landsting kommer att successivt anslutas, och förhoppningen är att samtliga landsting är anslutna till årsskiftet, då också nuvarande version – SmiNet1 – kommer att släckas ner.