Den 20 augusti försvarade Markku Kuusi sin avhandling "Investigating outbreaks of waterborne gastroenteritis" vid Helsingfors universitet. Opponent var Kaare Mølbak från Statens Seruminstitut i Köpenhamn.

Det unika med denna avhandling är att den - såvitt vi närvarande kunde påminna oss - är den första i Norden som helt baserar sig på utbrottsutredningar. Som jag alltid framhåller så kommer nästan all vår kunskap om de smittsamma sjukdomarna: om deras smittsamhet, smittvägar, smittkällor, inkubationstider, symptompanorama, följdtillstånd, etc, från början från välgjorda utredningar av utbrott.

Denna kunskap kan aldrig vinnas i planerade laboratorieexperiment, den kan man bara få genom att ständigt vara beredd att snabbt ta sig an de studiemöjligheter som slumpen och naturen plötsligt erbjuder.

Markku genomgick för några år sedan EPIET-programmet, och det är glädjande att se hur dess anda här sublimerat sig i en doktorsavhandling. Jag gissar att han har några ex kvar, så den som är intresserad kan maila till honom på: markku.kuusi@ktl.fi

Johan Giesecke