Ett team bestående av 10 europeiska epidemiologer har nyligen genomfört en studie av dödlighet bland flyktingar i Darfur, Sudan, från mitten av juni till mitten av augusti. Styrkan har i stor utsträckning bestått av personer involverade i EPIET – ett europeiskt program för utbildning i interventionsepidemiologi som koordineras av Epidemiologiska avdelningen vid SMI.

Från vår avdelning deltog Lara Payne, EPIET-fellow från Storbritannien som för tillfället genomgår sin tvååriga utbildning i Stockholm.

Resultaten från studien visar att dödligheten fortfarande är hög bland flyktingarna; 1,5–3,8 per 10 000 per dag i tre olika områden av Darfur. Siffrorna ligger betydligt över genomsnittet för Afrika (0,5 dödsfall per 10 000 per dag), och även den etablerade larmnivån (1,0 dödsfall per 10 000 per dag).

Merparten av dödsfallen är orsakade av diarré bland barn under fem år och våld bland män i åldern 15-29 år. 30 % av flyktingarna har inte tillräcklig tillgång till vatten. Situationen ur ett folkhälsoperspektiv är således inte under kontroll.

Rapporten i sin helhet kan läsas på WHO:s hemsida, se länk nedan.

Report on the mortality in Darfur