Den 27 september är det dags för den årliga klamydiadagen i Sverige. Den anordnas samma dag av alla landsting i Sverige i syfte att uppmärksamma och informera allmänheten om klamydia och kommer att innebära att ungdomsmottagningar och andra sjukvårdsmottagningar erbjuder provtagning, i vissa landsting kostnadsfritt, under generösare öppettider än vanligt. Besökaren kommer också att erbjudas samtal, kondomer och information.

I Stockholm har ungefär 80 olika mottagningar öppet den 27 september och i Västra Götalandsregionen är det Klamydiaveckor vecka 39 och 40. Flera andra landsting kommer också att satsa speciellt på klamydiatester i höst.