I Sverige rapporteras årligen ca 600 sjukdomsfall orsakade av infektion med Yersinia enterocolitica. Av dessa är runt 70% smittade inom landet. Trots detta är det många frågetecken kring hur spridning av sjukdomen sker. I många fall riktas misstankarna mot livsmedel producerade av svinprodukter eftersom svin är en viktig reservoar för yersinia. Sjukdomen uppträder i regel sporadiskt och den största andel fall finns bland barn. Vanliga symptom är feber, huvudvärk, hudutslag (knölros) och ledinflammation. Under 2004 kommer Livsmedelsverkets (SLV) Riksprojekt undersöka förekomst av yersinia i risklivsmedel, företrädesvis livsmedel av svinprodukter.

Parallellt med SLVs projekt så kommer SMI att genomföra en fall-kontroll studie för att undersöka om det finns specifika sk risklivsmedel (i stort sett samma som ingår i Riksprojektet) och riskbeteenden som kan sättas i samband med infektionen hos barn yngre än 6 år. Studien kommer att pågå under hela året och omfatta samtliga barn yngre än 6 år som insjuknar i inhemsk yersinos. Vi beräknar att ca 100 barn kommer att inkluderas. Studien planeras och genomförs av SMI.

/Sofia Boqvist