Den 27 september hade Europas nya smittskyddsmyndighet, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) sitt första styrelsemöte i Stockholm.

- Myndigheten kommer att ha en nyckelroll för att förebygga smittsamma sjukdomar. Vid sjukdomsutbrott ska nätverk av Europas expertis snabbt kunna bildas, sade Sveriges hälsominister Morgan Johansson när han inledningstalade i Rosenbad.

Han betonade vikten av att samla och sprida de kunskaper kring smittsamma sjukdomar som finns i Europa.
- När vi pratar om samarbete i Europa menar vi inte bara EU:s medlemsländer utan även Norge, Island, Liechtenstein, Rumänien och Turkiet ska delta i samarbetet, sade han vidare.

Syftet med myndigheten är att bygga upp nätverk för att sprida kunskap och underlätta samordning mellan de nationella myndigheterna.
Centrets huvuduppgift blir att på ett effektivt sätt sammanställa epidemiologisk övervakning av smittsamma sjukdomar.

Även EU:s hälsokommissionär, David Burne, inledningstalade:
- I dag tar vi första steget att bygga en betydande hälsoresurs för framtida européer. Nya och potentiellt dödliga sjukdomar identifieras varje år. Genom sars 2003 lärde vi oss att utbrott snabbt kan sprida sig internationellt. När den här typen av hot når Europa är medlemsländerna i behov av expertråd och vi behöver det snabbt.

Det var den 13 december 2003 som beslut togs att EU:s smittskyddsmyndighet ska placeras i Sverige.
Myndigheten ska vara i funktion senast den 20 maj 2005. Fullt utbyggd kommer omkring hundra personer arbeta vid myndigheten.

/ Aase Sten