Nytt för i år är att alla landsting börjar sina vaccinationskampanjer samtidigt, den 4 oktober. Inför starten arrangerade Smittskyddsinstitutet och Smittskyddsenheten i Stockholm den 1 oktober ett nationellt möte. Under mötet diskuterades den gångna och kommande influensasäsongen, influensaövervakning och strategier för att öka vaccinationstäckningen. Presentationerna som gavs under mötet finns nu utlagda på Smittskyddsinstitutets webbplats

/Liselotte Högberg