Från och med den 1:a oktober har det bildats en Statistiksektion på avdelningen för Epidemiologi. Sektionens funktion är främst att assistera med de statistiska frågeställningar som uppkommer på avdelningen men även att bedriva konsultverksamhet, i första hand mot övriga avdelningar på Smittskyddsinstitutet men även, i mån av tid, mot andra uppdragsgivare med statistiska frågeställningar av medicinskt art. För att komma i kontakt med Statistiksektionen ring eller skriv till Kasia Grabowska 08-4572357