TBE (fästingburen encefalit) har tidigare ingått i den frivilliga laboratorierapporteringen, men är från och med 1 juli i år anmälningspliktig enligt den nya smittskyddslagen.

I hela landet har under de senaste fem åren rapporterats 74-133 fall/år och i Stockholms län 44-113 fall/år. Man anser att det efter milda vintrar blir ökad fästingförekomst och därmed ökat antal fall av fästingöverförda infektioner. Detta avspeglas också i årsstatistiken där toppar och dalar kunnat noteras så länge sjukdomen rapporterats.

Hittills i år har 80 fall av TBE rapporterats i Stockholms län, vilket är en ökning jämfört med 2003, då sammanlagt 73 fall rapporterades. Information om var personerna smittats är ännu så länge ofullständig.

Det är viktigt att aktivt informera personer i riskområden om vikten av att vaccinera sig mot TBE och information finns att hämta på Smittskyddsenhetens hemsida (se länl nedan) där det också finns en aktuell karta med markerade riskområden.

Efter grundvaccinationen på 3 doser ges en fjärde dos efter 3 år och därefter påfyllnadsdos vart femte år. Vid avvikelse från rekommenderat vaccinationsschema gäller att personer som enbart erhållit en dos ges en andra dos inom ett år och fortsätter därefter enligt grundschemat.

Personer som erhållit två doser men som missat dos 3 ges en tredje dos oavsett tid sedan dos 2 och fortsätter därefter enligt grundschemat.

/Mona Insulander, Smittskyddsenheten, Stockholms läns landsting

Smittskyddsenhetens TBE-information

(Den nationella statistiken visar att ytterligare ett 50-tal fall anmälts från övriga landet men några nya områden med TBE-förekomst har inte framkommit./Malin Arneborn, SMI)