Akuta hepatit B-infektioner

  • ökning under de senaste åren
  • utbrott bland intravenösa missbrukare i olika delar av landet
  • även fler sexuellt smittade
    ingen ändring i åldersfördelning 2003 var medianåldern för iv-missbrukare 29 år både för män o kvinnor och för sexuellt smittade 31 år för män, 26 för kvinnor
  • endast enstaka förskolebarn (adoptivbarn och barn av utländsk härkomst), mycket sällsynt med inhemsk smitta bland barn
  • situation jämförbar med t.ex. den i övriga Norden
Hepatit B, akut infektion 1992-2003
Akut hepatit B 1989-2003, injektionssmitta och sexuell smittväg
Akut hepatit B åldersfördelning 15-44 år 1999 - 2003

Kroniska infektioner, ”bärare”

Situationen är svår att bedöma på nationell nivå. Tillflödet av nya fall avspeglar internationella skeenden, t.ex. det stora antalet nya fall i samband med Balkan-krisen i början på 90-talet. Vi har dåliga kunskaper om hur många anmälda fall som blir permanent-boeende i Sverige och hur många som läker ut sina infektioner. Relativt låg inverkan på inhemsk smittsituation i dagsläget.

Hepatit B-bärare ,ålder vid anmälan, 1988-2003

Aktuell situation 2004

Under första halvåret i år har 130 fall av akut infektion anmälts, yngsta fallen ett 2-årigt adoptivbarn och två 3-åringar av utländsk härkomst varav en smittad i Sverige.

Smittvägsfördelning ser ut som vanligt, så även åldersfördelningen. Hälften är smittade via iv-missbruk, de yngsta i den kategorin 18 år gamla. Ett 40-tal har smittats sexuellt, den yngsta en flicka på 16 år. Minst 13 av de sexuellt smittade hade smittats utomlands, åtta av dem i Thailand.
Cirka 500 nya bärare har anmälts under perioden.

/Ragnhild Janzon