Förra veckan samlades nuvarande och tidigare EPIET-fellows tillsammans med sina handledare och andra intresserade till en vetenskapligt seminarium. EPIET (European Programme for Intervention Epidemiology Training) är ett europeiskt utbytes- och utbildningsprogram inom ffa infektionsepidemiologi.

Över 200 smittskyddsintresserade deltagare från nästan alla europeiska länder deltog. Även det kanadensiska träningsprogrammet var representerat.

Fågelinfluensa var en de frågor som debatterades under seminariet. Erfarenheter från det holländska utbrottet visar att bara oseltamivir hade en skyddande effekt mot kyckling-till-människasmitta. Under epidemin i Holland kunde man också påvisa att drygt 60% av sekundära kontakter till djurhanterarna serokonverterade, medan ingen av sjukvårdspersonalen i Vietnam serokonverterade under vietnamesiska epidemin.

Tillsammans med WHO har EPIET organiserat två stora studier i Darfur-provinsen i Sudan. I den första studier kunde man påvisa en klart ökat dödlighet bland interna flyktingar som orsakades av våld bland vuxna och diarréer och luftvägsinfektioner bland barn. I den andra undersökte man den hittills största rapporterade hepatit E-epidemin bland flyktningar. Säkerhetsfrågor på sådana missioner diskuterades mycket i korridorerna.

Syndromövervakning och dess tillämpning till stora evenemang diskuterades med färska presentationer från olympiska spelen i Athen i somras.

Kanske den viktigaste delen i EPIET-utbildningen är utbrottshantering, och en stor del av presentationerna handlade om utbrott. Bland de intressanta ur ett svenskt perspektiv var ett VTEC-utbrott orsakat av eko-mjölk i Danmark, ett legionellautbrott i Frankrike (där man påstod att smittan hade spridits 12 km via luft från den misstänkta smittkällan), utbrottet av pseudomonas aeruginosa inom hälsovården i Norge, Clostridium botulinum-utbrott från heminlagda oliver i Italien och ett hepatit A-utbrott i Tyskland som orsakats av smitta via bakelser.

/Pasi Penttinen