Nu har Sidas informationskampanj angående hiv/aids startat. SMI är en av flera aktörer som deltar i kampanjen. Läs mer på SIDA:s webbplats