Vecka 43 startade den svenska influensaövervakningen för säsongen 2004-2005. Ännu rapporteras inga inhemska laboratorieverifierade fall från Sverige, och ingen aktivitet av influensaliknande sjukdom från sentinelenheterna. Även i övriga Europa är situationen lugn.

Influensaövervakningen i Sverige drivs av de lokala Smittskyddsenheterna i varje län och de mikrobiologiska laboratorierna, med Smittskyddsinstitutet som nationell samordnare. Övervakningen baseras på både rapporter om antalet patienter i öppenvård med influensa-liknande sjukdom från sentinel-läkare runt om i landet, samt rapporter om positiva influensaprover från landets virologiska laboratorier.

Rapporterna sammanställs av SMI, och presenteras i en veckorapport varje onsdag. Där sammanfattas också läget i andra delar av Europa och resten av världen. Veckorapporten finns på hemsidan, men det går även att prenumerera på den och få den direkt till din e-post.

Influensaövervakningens mål är att så snabbt som möjligt kartlägga spridning och omfattning av influensautbrott, och karaktären av cirkulerande stammar, samt att sprida information om influensaaktiviteten till sjukvård och allmänhet.

/Liselotte Högberg