Sedan den 12 oktober har nio personer insjuknat i inhemsk Salmonella Mikawasima. De sjuka personerna är i åldern 15-65 år, fem kvinnor och fyra män. De finns spridda över landet med tre fall i Västernorrland, tre i Västra Götaland, två i Stockholm och ett i Kalmar.

Smittkällan är än så länge okänd, men intervjuer pågår med de sjuka personerna för att klarlägga eventuella samband.
Berörda miljö- och hälsoskyddsförvaltningar provtar misstänkta livsmedel.

Salmonella Mikawasima är en ovanlig serotyp och de senaste åren har endast ett till tre inhemska fall rapporterats årligen. Hösten 2000 insjuknade tio personer i ett utbrott på ett sjukhus i västra Sverige. Den exakta smittkällan gick aldrig att fastställa.

(Sjukhusutbrottet finns beskrivet i SmittskyddsPosten nr 1 2001, Smittskyddsenheten i Västra Götalandregionen)

/Marika Hjertqvist