Den första december är den internationella aidsdagen, eller World AIDS Day, då människor runt om i världen engagerar sig i olika insatser för att uppmärksamma och göra folk medvetna om hiv- och aidssituationen i världen.

Den internationella aidsdagen arrangerades första gången 1988 av FN för att göra folk medvetna om hiv- och aidssituationen i världen, men också för att visa solidaritet med dem som drabbats av sjukdomen.

Varje år är det ett nytt tema för den internationella aidsdagen. Det första temat 1988 var: "En Enad Värld Mot Aids", och idag 2004 fokuserar kampanjen på att visa hur ojämlikhet mellan könen ökar spridningen av hiv. Detta belystes bland annat i UNAIDS och WHO:s årliga hiv- och aidsrapport (se nyhet ”Hiv och aids ökar i Sverige och världen” på SMI:s webbplats).