Med anledning av senaste dagarnas massmediafokus på fågelinfluensa gör Smittskyddsinstitutet följande klarläggande:

Vaccin mot fågelinfluensa finns inte idag

Idag finns inget vaccin mot fågelinfluensan i Sydostasien. Influensavirus för vaccin odlas normalt i befruktade hönsägg. Det virus som orsakar fågelinfluensan förstör cellerna i ägget så att vaccin-viruset inte kan växa. Genom molekylärbiologiska tekniker har man nu lyckats skapa ett virus, som innehåller de komponenter som behövs för att man ska få skydd mot fågelinfluensan och som samtidigt kan växa i ägg. Två vaccintillverkare arbetar nu med detta utsäde, så att det ska finnas en beredskap för storskalig vaccinproduktion om det kommer att behövas.

Just nu ingen anledning till vaccination mot fågelinfluensa och inga resevarningar

Om ett nytt influensavirus går över från djur till människa och börjar cirkulera lokalt i en befolkning finns risk för att infektionen kan spridas över hela världen – en s.k. ”pandemi”. När lokal spridning av ett nytt influensavirus påvisats kommer vaccin att börja produceras i stor skala.

Fågelinfluensan i Sydostasien har drabbat fåglar i stor utsträckning, men endast smittat ett fåtal människor. Eftersom viruset är dåligt anpassat till människa har man inte heller (mer än i något enstaka fall) kunnat konstatera spridning från människa till människa. Det finns därför i dagsläget inte någon anledning till vaccination och vi avråder inte heller från resor till Sydostasien