Via ProMed har TropNetEurop, ett europeiskt nätverk för tropiska sjukdomar, rapporterat om malariafall bland turister som besökt Dominikanska republikens östkust under november månad. Hittills har sju resenärer insjuknat i falciparum-malaria. Två av fallen behövde intensivvård.

Haiti och Dominikanska republiken är de enda platserna i Karibien med malaria. Smittan förekommer sällan i de vanliga turistområdena men då och då förekommer lokala utbrott även där. Inga fall bland svenska resenärer har rapporterats. Förra gången ett liknande utbrott inträffade var hösten 1999 och då insjuknade en svensk.

/Ragnhild Janzon