Salmonella Thompson funnen i ruccolasallad i Sverige samt i ett pågående salmonellautbrott i Norge .

Fall i Norge

Norge har för närvarande ett femtontal sjukdomsfall av Salmonella Thompson. Flera av dessa sjuka personer har ätit en färdigblandad sallad där ruccolasallad ingick. Fall-kontrollstudie visade på ett starkt samband mellan sjukdomsfall och konsumtion av ruccolasallad/blandsallad. Norge har därför utfärdat saluförbud på färdigförpackad blandsallad av märket Dole Rucola Mix, samt även på ruccolasallad av märket Vitanature, Linea D´Oro.

Ruccolasallad med Salmonella Thompson i Sverige

I Sverige hittades Salmonella vid rutinprovtagning på pastasallad i butik. Vid uppföljande undersökning av ingredienser till pastasalladen hittades Salmonella Thompson i ruccolasallad. Ruccolasalladen var införd från Italien, av märket Vitanature, Linea D´Oro. Sverige har notifierat fyndet av Salmonella Thompson i ruccolasallad till EU-kommissionen via RASFF-systemet (Rapid Alert System for Food and Feed)

Salmonella Thompsonfall i Sverige

Under hösten har tio inhemska sporadiska sjukdomsfall av Salmonella Thompson konstaterats i olika delar av Sverige, varav två insjuknade under november månad. Samband med visst livsmedel är ännu inte konstaterat. Ytterligare mikrobiologiska typningar pågår på SMI för att konstatera om det rör sig om samma undertyp av Salmonella Thompson i ruccolasallad som hos smittade personer.

/Yvonne Andersson, Marika Hjertqvist