Vinterkräksjukan orsakas av calicivirus som tillhör virusfamiljen Caliciviridae. Till virusfamiljen Caliciviridae räknas idag två grupper av virus som kan orsaka diarré hos människa: Norovirus (tidigare Norwalk-liknande) och Sapovirus (tidigare Sapporo-liknande).

Förra årets calicivirusstammar tillhörde gruppen norovirus och bestod av en tidigare inte identifierad stam av norovirus. Ytterligare ett calicivirus (sapovirus) påvisades under förra säsongen i samband med ett tiotal utbrott av magsjuka främst inom äldrevården.

I SMI:s nystartade kartläggning av calicivirus inom vården har endast ett fåtal utbrott rapporterats innevarande säsong. Det är därför noterbart att sapovirus har diagnostiserats med elektronmikroskopi vid SMI i fyra utbrott sedan årsskiftet. Dessa utbrott har också konfirmerats molekylärbiologiskt med en nyetablerad PCR-metod för sapovirus.

Sapovirus upptäcks inte med de metoder (PCR och antigen-ELISA) som används vid landets övriga laboratorier för påvisande av calicivirus varför vi vid klinisk misstanke om calicivirus rekommenderar att prover, som inte går att få fram med de gängse metoderna som nu används i landet, vidarebefordras till SMI för undersökning med elektronmikroskopi och vår nyetablerade PCR-metod. Den nya PCR-metoden använder sig av primers riktade mot capsidgenen istället för som tidigare polymerasgenen.

Den kliniska bilden vid sapovirusinfektioner tycks skilja sig från den vi blivit vana att se vid utbrott av norovirus (vinterkräksjuka). Bilden domineras ofta av mer långvariga diarréer, medan kräkningar uppträder mer sällan. Både patienter och personal har drabbats. Förloppet upplevs som mindre ”explosivt” jämfört med ett norovirusutbrott.

/Kjell Olof Hedlund och Kari Johansen