Salmonella Thompson funnen i ruccolasallad i Sverige samt i ett pågående salmonellautbrott i Norge se EPI-Aktuellt nr 49

Salmonella Thompsonfall i Sverige

Under hösten (augusti och fram till nu) har 13 inhemska sporadiska sjukdomsfall (med liknande PFGE-mönster eller känd konsumtion av ruccolasallad) av Salmonella Thompson konstaterats i olika delar av Sverige, det senaste insjuknade den 18 november. De tidigaste fallen kan inte minnas om de ätit ruccolasallad men stammarna är identiska med stammar från det norska utbrottet. Några av de senaste fallen har dock ätit ruccolasallad och dessa är identiska med stammen från ruccolasallad.

Ruccolasallad med Salmonella

I Sverige hittades Salmonella Thompson i ruccolasallad vid uppföljning av Salmonellafynd från pastasallad. Ytterligare 40 prover från olika distributörer och butiker har därefter tagits av Miljökontoret i Helsingborg. Salmonella hittades i ett prov (med utgångsdatum 8/12), typ ej klar. Ytterligare fynd av Salmonella från ruccolasallad har notifierats till EU-kommissionen via RASFF-systemet (Rapid Alert System for Food and Feed) från Danmark och Slovenien.

/Yvonne Andersson, Marika Hjertqvist, Sven Löfdahl