Vi är nu några veckor in i vinterns norovirussäsong (vinterkräksjukan), vilken började tidigare denna höst jämfört med 2003 (vilket rapporterades om i EPI-aktuellt nr 48). Diagrammet visar utvecklingen hittills i höst fram till och med vecka 48 tillsammans med förra säsongen.

Under de senaste veckorna har vi uppmärksammats på att forskare vid Washington University School of Medicine i St. Louis har lyckats odla norovirus från mus. Därmed har förhoppningar tänts om att vi nu även skall kunna odla humana norovirus, vilket vore ett steg närmare en utveckling av vaccin och bot mot vinterkräksjukan. Även om vi har fått ett nytt värdefullt instrument för att bättre förstå norovirus cellinteraktioner, återstår dock många steg innan ett eventuellt vaccin kan finnas tillgängligt.

/Yvonne Andersson, Kjell-Olof Hedlund, Sandra Rubinova