Redaktionen beklagar att tabellen Anmälda fall jan-okt och jan-nov 2003 och 2004 innehöll felaktiga HIV-siffror. Korrigerade tabeller kan laddas ner här.

Antal anmälda fall jan-okt 2003 och 2004

Antal anmälda fall jan-nov 2003 och 2004