Fredagen den 3 december redovisade de två första studenterna vid magisterutbildningen i Smittskydd och vårdhygien sina D-uppsatser på Smittskyddsinstitutet.

Först ut var Inger Asteberg som skrivit om ett livsmedelsburet streptokockutbrott i Marks kommun 2003. Huvudhandledaren var Ann Söderström, bihandledare Yvonne Andersson och examinatorer Pasi Pentinen och Åke Örtqvist. Petra Hyllienmark presenterade sin uppsats ”Vårdrelaterad pneumoni på intensiven: en prospektiv kohort-studie". Huvudhandledare var Karl Ekdahl och bihandledare var Bengt Gårdlund. Pasi Penttinen och Ulrika Ransjö var examinatorer.

Magisteruppsatserna kommer finnas på SMI:s hemsida inomkort.

/Mia Brytting