Styrelsen för det nya europeiska smittskyddsinstitutet ( ECDC ) med säte i Stockholm har i veckan nominerat Zsuzsanna Jakab från Ungern som institutets första direktör. Innan hon kan tillträda sin tjänst skall utnämningen bekräftas av EU-parlamentet tidigt i januari.

Jakab, ursprungligen språkvetare (engelska och tyska), har även en administrativ utbildning och mer nyligen studier i folkhälsovetenskap på Nordiska Hälsovårdshögskolan bakom sig.

Mellan 1975 och 1991 arbetade Jakab inom de ungerska hälso- och socialdepartementen. Under 1990-talet arbetade hon på WHO:s europakontor, med utveckling av organisationens hälsoprogram i Central- och Östeuropa. Sedan 2002 är Jakab statssekreterare i det ungerska hälsoministeriet, och har under de senaste åren främst arbetat med hälsofrågor i samband med det ungerska EU-inträdet.

Som direktör för det nystartade ECDC kommer de första uppgifterna att vara rekrytering av personal till institutet, som skall vara operationellt i maj 2005. Andra tidiga uppgifter rör att ta över och stärka de olika europeiska smittskyddsnätverken. I ett pressmeddelande från Kommissionen betonar Zsuzsanna Jakab vikten av att snarast börja arbeta med brännande smittskyddsfrågor såsom HIV/AIDS och risken för en influensapandemi.

/Karl Ekdahl