I tidigare nummer har vi rapporterat om ett Salmonella Thompsonutbrott och dess koppling till italiensk ruccolasallad. Inga fler fall av denna salmonellatyp har anmälts i Sverige under den senaste veckan. Däremot har ett flertal andra patogener än Salmonella Thompson rapporterats från ruccolasallad och produkter innehållande ruccolasallad.

Från de prover som tagits hos svenska grossister och detaljhandlare (Miljökontoret i Helsingborg har nu tagit ett 60-tal prover) har Salmonella Typhimurium, Salmonella subspecies I och Campylobacter isolerats. Analys av ytterligare prover är på gång.

Via RASFF-systemet i EU (Rapid Alert System for Food and Feed) har Norge rapporterat fynd av Salmonella Braenderup och Slovenien Salmonella Napoli i ruccola. Att flera serotyper observerats i olika länder kan innebära att ruccolautbrottet inte är begränsat till enbart Salmonella Thompsonfall. Dessutom är de undersökningar som har gjorts i dagsläget endast bakteriologiska, vilket innebär att det inte går att utesluta att produkten även kan innehålla sjukdomsframkallande virus eller parasiter.

Som slutsats understryker hela denna utredning vikten av goda förhållanden i produktionen av frukt och grönsaker som ska konsumeras råa samt risken för stora utbrott vid eventuella brister däri.

/Marika Hjertqvist, Birgitta de Jong