Det nya numret, nr 6-2004, är ett temanummer om STI-sjukdomar. Tidningen tar upp samtliga smittsamma könssjukdomar som fortsätter att öka i antal.

Läs hur kampen mot klamydia kan bli bättre genom effektivare kontaktspårning och svårigheterna med att nå ut till de personer som bör screenas för klamydia.

Hans Gaines, SMI, skriver om metoder för att korta väntetiden för provsvar för dem som smittats av hiv. Läs också intervjun med Christina Ralsgård som ordnade en konferens för unga som är smittade med hiv.

Professor Joakim Dillner tror att ett vaccin mot papylomviruset, som kan orsaka cancer, kan finnas på marknaden inom ett par år.
Smittskyddsenheten i Västerbotten har ett nära samarbete med föreningslivet i länet för att få ut STI-information. Eban är ett projekt där ungdomar arbetar med att nå ut till jämnåriga om könssjukdomar.

Med numret följer också en kondomaffisch som kan sättas på väggen.

/Aase Sten, redaktör för Smittskydd, aase.sten@smi.ki.se