Under året har hittills tre utbrott orsakade av legionellabakterier i bubbelpooler rapporterats. Detta är en markant ökning jämfört med tidigare år.

År Antal utbrott
2001

0

2002

2

2003

1

2004 t.o.m nov

3

Ofta har dessa utbrott skett på allmänna anläggningar t.ex. gym och hotell, men det har även skett i privata anläggningar. Orsaken till utbrotten är att man inte haft kunskap om riskerna för tillväxten av legionellabakterier i bubbelpooler.

Legionellabakterierna tillväxer som bäst i temperaturintervallet 35-40oC vilket också är temperaturen på badvattnet i en bubbelpool. Då vattnet i en pool inte byts mellan varje badande utan genomgår en rening är det mycket viktigt att denna rening sker. Då reningen inte fungerar ansamlas näringsämnen i vattnet vilket i kombination med den gynnsamma temperaturen gör att legionellabakterierna kan tillväxa.

Bubbelpooler ska inte förväxlas med bubbelbadkar då vattnet i ett bubbelbadkar byts mellan badomgångarna och inte står i karet under en längre tid.

/Birgitta de Jong