EPIET (European Programme for Intervention Epidemiology Training) är ett av de EU-nätverk som koordineras av epidemiologiska avdelningen vid SMI. Just nu är två europeiska experter från EPIET-nätverket i Vietnam för att bistå de nationella myndigheterna i kampen mot det pågående utbrottet av fågelinfluensa. De kommer bl.a. att undersöka hur sjukdomen spridit sig till människor i landet och också ge rekommendationer hur vidare spridning skall kunna förhindras.