I TV-programmet Vetenskapens Värld kommer dokumentären ”Medicinens förlorade seger” visas den 9 februari klockan 20.00. Den svenskproducerade filmen är bekostad av Europeiska kommissionen med syfte att informera och väcka debatt till debatt kring överanvändningen av antibiotika och det växande problemet med antimikrobiell resistens.