I det pågående utbrottet av fågelinfluensa A/H5N1 i Asien rapporteras nu förekomst av viruset i fågelbesättningar i Sydkorea, Kina, Vietnam, Indonesien, Japan, Thailand, Laos och Kambodja. För att ytterligare minska risken för att fågelinfluensan även når fågelbesättningar i Europa har EU beslutat att förbjuda all import även av sällskapsfåglar från drabbade länder.

Humanfall har hittills rapporterats från Vietnam (13 fall varav 9 dödsfall) och Thailand (5 fall varav alla har avlidit). Fortfarande finns inga säkra belägg på att smittan har överförts mellan människor.