År 2003 anmäldes 596 fall av gonorré, en ökning med 18 procent jämfört med år 2002 och den högsta årssiffran på över tio år. Sedan 1996, då den lägsta årsincidensen någonsin i Sverige rapporterades med endast 211 anmälda fall, har gonorré blivit allt vanligare. Framför allt beror detta på en ökad inhemsk smittspridning som varit särskilt uttalad bland unga heterosexuella och bland män som har sex med män. Gonorré är åter fast etablerad i Sverige. Den svenska ökningen sammanfaller i tiden med likartade trender i flera andra västeuropeiska länder.

Gonorré per kön 1995-2003

Majoriteten av gonorréfallen år 2003 anmäldes från Stockholms läns landsting som ensamt stod för 52 procent av alla fall, följt av Västra G��taland med 16 procent och Region Skåne med 8 procent.

Antalet smittade kvinnor har ökat med 26 procent jämfört med föregående år. Fortfarande är dock könsfördelningen mycket ojämn – kvinnorna utgjorde endast 19 procent eller 116 fall, medan de heterosexuellt smittade männen var mer än dubbelt så många; 252 fall eller 12 procents ökning från år 2002. Män som smittats genom sex med män stod för 37 procent av fallen eller 220 fall, en ökning med 19 procent från år 2002. Därtill kommer sju män med okänd/övrig smittväg. Medelåldern för kvinnorna var 26 år, för de heterosexuella männen 34 år och för män som smittats av män 32 år.

Ökningen år 2003 var mest uttalad bland ungdomar. Antalet heterosexuella tonåringar som smittades av gonorré mer än fördubblades under 2003 jämfört med 2002; 36 fall jämfört med 16 fall. Likaså sågs en kraftig ökning på mer än 50 procent bland heterosexuellt smittade kvinnor och män i åldrarna 20–24-år, medan övriga åldersgrupper inte visade någon ökning.

Skillnaderna är också stora mellan heterosexuella kvinnor och män när det gäller var man blivit smittad. Majoriteten av kvinnorna, 77 procent, hade smittats i Sverige, medan endast drygt 40 procent av de heterosexuellt smittade männen hade smittats i Sverige. Majoriteten av de heterosexuella männen som smittats vid utlandsvistelse, 60 procent, hade smittats i Sydostasien, särskilt i Thailand.

Inhemsk heterosexuell smittspridning, bortsett från enstaka sekundärfall till utlandssmittade personer, förekom framför allt i Stockholm, men ett utbrott omfattande ett 25-tal heterosexuella ungdomar i åldrarna 17–26 år inträffade under våren och sommaren 2003 i Gävleborgs län. Den inhemska smittspridningen bland heterosexuella ökade totalt med 44 procent jämfört med föregående år, medan utlandssmittan låg kvar på samma nivå.

Av de 220 männen som smittats genom sex med män hade flertalet, 80 procent, smittats i Sverige, vilket inte var någon skillnad jämfört med föregående år. Framför allt hade de smittats i Stockholm, men inhemskt smitta förekom också med tiotalet fall vardera i Göteborg och Malmö/Lund. Av dem som smittats utomlands var flertalet smittade i västeuropeiska länder som Danmark, Spanien och Storbritannien.

Halvårsstatistik: Gonorré
Se även ”Neisseria gonorrhoeae (gonokocker) 2003 – Årsrapport från referenslaboratoriet i Örebro” nedan.

/Torsten Berglund