Ett nytt nummer av Smittskydd kommer ut vecka 8.

Legionella är ett samhällsproblem med flera dödsfall varje år. I nästa nummer av Smittskydd kan du läsa om bakterien och dess sjukdom. Läs också om SMI:s legionellaprojekt som drivs tillsammans med Socialstyrelsen, Boverket och VVS-installatörerna. Projektet ska utvärderas under året och kan komma att ändra byggnormer. I tidningen porträtteras också SMI:s Bigitta Henriques Normark som är koordinator för forskningsprojektet Previs som fått tre miljoner euro.

Läs också om Refac, Smittskyddsinstitutets nya rådgivande vaccinationsgrupp och reportaget om nolltolerans mot vårdrelaterade infektioner.

För information och prenumeration kontakta Aase Sten, redaktör: 08-457 23 32 eller e post: fornman.efternamn@smi.ki.se.