Efter samråd med Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket lämnas följande anvisningar rörande laboratorieundersökning vid misstänkt infektion med influensa A/H5N1 hos människa.

Indikation för provtagning

Svårt sjuka patienter (patienter som kräver sjukhusvård) med andningsbesvär/ lunginflammation, hög feber och allmänpåverkan, som inom 10 dagar från sjukdomsdebuten vistats i områden där influensa A/H5 påvisats hos fåglar (se WHO:s hemsida - länk till höger).

Hittills finns hos människa inte beskrivet lindriga eller subkliniska infektioner med den influensa A/H5N1 som drabbat Sydostasien. Det finns heller inga bra beskrivningar av symptombilden vid de infektioner som konstaterats, men lunginflammation förefaller ha förekommit hos i stort sett alla. Vi förväntar oss inte att hitta de första lindriga fallen i Sverige. Till dess att eventuell personsmitta eller lindrig/subklinisk infektion beskrivits rekommenderas därför provtagning endast enligt ovan. Innan provet skickas bör ansvarig läkare/sköterska kontakta någon av nedanstående personer. Man kan naturligtvis också ringa för att diskutera provtagning vid annan symptombild än den angivna.

Provtagningsmaterial och förpackning

Vid misstanke om influensa A/H5N1-infektion hos människa bör luftvägssekret och serumprov skickas direkt till Smittskyddsinstitutet. Luftvägssekretet bör vara nasofarynxprov eller trakealsekret, men även svalgprov eller näsprov kan användas, om annan provtagning inte är möjlig (se rekommendationer från WHO). Provtagning sker som för vanlig influensadiagnostik men med adekvat personlig skyddsutrustning.

Provet packas och skickas som diagnostiskt prov enligt ”Packa provet rätt” .

Analyser vid SMI

Viruspåvisning i sekret: Vid SMI utförs akut PCR avseende influensa/A (matrix gen, alla influensa/A identifieras) influensa/A/H1, A/H3 och B. Vid positivt resultat vid influensa/A undersökningen, men negativt resultat i de övriga görs försök till direktsekvensering av hemagglutiningenen för typning. På detta sätt kan vi identifiera den aktuella H/5 stammen.

Virusisolering: Virusisolering görs på MDCK-celler. Vid positivt resultat typas virus med sekvensering och/eller hemagglutinationsinhibition (HAI). Reagenser för HAI ska skickas från WHO:s referenslaboratorium i Europa, men har ännu inte kommit.

Serologi: Serum sparas för analys av antikroppsstegring mellan akut- och konvalescentprov, om indikation för sådan analys finns. HAI kommer troligen att användas, men vi har ännu inte tillräckligt med reagens för detta. Serumproverna kan eventuellt komma att skickas till något av WHO:s europeiska referenslaboratorier.
Meddela helst per telefon att provet skickas.

Dagtid kontaktas

Annika Linde 08 – 457 2652
Mia Brytting 08 – 457 2654
Åsa Wiman 08 – 457 2655
Marielle Johansson 08 – 457 2633
Jourtid kontaktas:

SMI:s jourhavande läkare: 08 – 457 2390