Rickettsior är en grupp bakterier som omfattar ett stort antal arter där fler och fler visat sig kunnat ge upphov till sjukdom hos människor. Här finns allt från klassiska sjukdomar som tyfus till moderna misstankar om att det kan orsaka myokardit och död hos orienterare. Under senare år har ett ökande antal resenärer från Sydafrika kommit hem med rickettsiainfektion.

En sedan länge känd rickettsia är Orientia tsutsugamushi, som orsakar vad som på engelska kallas scrub typhus. Den finns hos råttor och sprids ibland till människor via kvalster. Liksom många rickettsior orsakar den en febersjukdom med en typisk hudförändring, eskar

Orientia tsutsugamushi är mest känd från Sydostasien där man i vissa områden rapporterar en seroprevalens uppemot 40 %. Trots det finns det mycket lite rapporter att resenärer till dessa områden drabbas. Incidensen tycks variera över tid och i olika områden men blir särskilt vanlig under krig och katastrofer och var en vanlig orsak till svårförklarlig feber bland amerikanska soldater under Vietnamkriget. Även under andra världskriget drabbades många soldater och rykten säger att japanerna gjorde försök att avsiktligt sprida sjukdomen.

Risken för resenärer tycks alltså vara väldigt liten men nyligen har ett fall diagnostiserats som är såvitt vi vet det första där den mikrobiologiska diagnosen kunnat ställas på SMI. Fallbeskrivningen nedan kommer från dr Richard Montelius vid infektionskliniken i Gävle, som också kom med frågeställningen scrub typhus med anledning av patientens symptom. Det gällde en 67-årig svensk kvinna som reste i Thailand, Laos, Kambodja och Vietnam under december 2003. Hon hade vandrat längs Mekongfloden och på små stigar genom ängar med högt gräs och snårskogar i Laos. Hon fick där i mitten på december ett utslag och nästan en vecka senare utvecklade hon också feber. Hon blev nu alltmer påverkad och sökte läkare.

Fick då antibiotika (kinolon) på misstanke om urinvägsinfektion och blev då bättre. Vid hemkomsten några dagar senare sökte hon åter läkare. Hon var då ganska opåverkad men var subfebril hade en eskar och fortfarande ett utslag på bålen. Fick då doxycyklin och blev snabbt feberfri. I ett serumprov några veckor senare den 20 jan var serologi mot Orientia tsutsugamushi positiv.

Hon hade alltså vistats i områden där sjukdomen är mycket vanlig, levt relativt primitivt och insjuknat med klassiska symptom. Hon blev också snabbt besvärsfri på den behandling som rekommenderas, nämligen doxycyclin. Med tanke på hur vanlig sjukdomen är i Sydostasien så är det inte omöjligt att fler liknande fall dyker upp. Det är alltså en differentialdiagnos att komma ihåg speciellt då det finns effektiv behandling och att sjukdomen utan behandling har en påtaglig mortalitet.

/Sirkka Vene, Anders Tegnell