SmiNet är det nationella system för elektronisk hantering av anmälningar enligt smittskyddslagen. Systemet har varit i bruk sedan 1997. För närvarande är 16 landsting anslutna till SmiNet.

Vid den tekniska utvärdering av SmiNet som genomfördes under 2001/2002 stod det klart att systemet var tekniskt föråldrat och inte hade den fulla funktionalitet som vore önskvärd. Utifrån de erfarenheter som erhållits från flera års användning av SmiNet och efter diskussioner med Socialstyrelsen och brukare av detta system ute i landet bestämdes att bygga ett nytt SmiNet från grunden efter följande grundprinciper:

  • Systemet ska byggas i nära samarbete med de framtida brukarna (smittskyddsenheterna och laboratorierna).
  • Den gamla Lotus Notes-plattformen ska överges till förmån för ett modernt webbaserat system.
  • Systemet ska vara intuitivt och användarvänligt.
  • Alla brukare av systemet ska arbeta mot en gemensam databas.
  • Då all datainmatning bör ske så nära källan som möjligt ska all datahantering, inklusive klinisk anmälan från behandlande läkare kunna ske elektroniskt.

Systemet ska vara helt anpassat till nya smittskyddslagen och ha hög flexibilitet att anpassas till framtida förändringar i anmälningssystemet.

På hemsidan kommer vi löpande att informera om utvecklingen av det nya systemet. Synpunkter lämnas i första hand till medlemmarna i de båda referensgrupperna för projektet (för smittskyddsenheterna och för de mikrobiologiska laboratorierna)

/Karl Ekdahl