Mellan 16-31 jan 2005 insjuknar 36 patienter på två äldreboenden i Kil med totalt 99 platser. Vaccinationstäckningen mot influensa är ungefär 90 % hos de boende, och av de 36 insjuknande patienterna är 34 vaccinerade.
27 av de 36 sjuka får behandling med Tamiflu insatt inom 2 dygn från insjuknande.

Fyra personer avlider, och samtliga 4 avlidna var vaccinerade. Dessutom avlider ytterligare en patient sannolikt sekundärt till influensa några dagar efter att utbrottet ”stillnat”. Även denna patient var vaccinerad och blev insatt på Tamiflu. Ytterligare ett antal av influensafallen fick en mer bestående allmän avtackling efter att de tillfrisknat från den akuta influensan.

Även 29 personer ur personalen insjuknar under samma tidsperiod.

Figur. Influensafall i Kil januari 2005, insjuknandedatum

Eftersom det initialt råder stor brist på Tamiflu prioriteras först de som nyligen akut insjuknade med svåra symtom, och därefter de som insjuknat med lättare symtom inom 2 dygn. Dessutom ges profylax till icke vaccinerade exponerade personer efter en individuell bedömning. Av 10 exponerade, ej vaccinerade, får 8 direkt profylax. Alla 8 klarar sig utan att få symtom (1 blir ”lite rosslig”, oklart om det var influensautlöst)

Ovanstående utbrott leder till flera reflektioner. Svårigheten att få tag på Tamiflu var uppenbar. Inget apotek i Karlstad hade preparatet i lager annat än som enstaka förpackning. En speciell försändelse från Apoteket Scheele i Stockholm var nödvändig. Tjänstgörande smittskyddsläkare fick själv på helgtid se till att preparatet nådde de aktuella patienterna.

Det har här rört sig om mycket sköra patienter. Hade en policy med obligatorisk influensavaccination av personalen varit mer effektiv?
Hur effektiv har årets vaccinstam varit? Vi har vaccinerat med Fujian men bara sett Wellington och nu på sistone California. Har här skett en genetic drift som bidragit till att vi ändå fått så pass många dödsfall bland vaccinerade? Eller får man kanske ändå räkna med denna ”outcome” i den här patientgruppen. Den aktuella stammen är isolerad och sekvenseras just nu på SMI.

/Olle Wik, Smittskyddsläkare Värmland
/Sven Erik Lundin, Bitr Smittskyddsläkare, Värmland