Veckan före påsk inkommer en kvinna till Akademiska sjukhuset med ambulans efter ca 2,5 veckors sjukdom. Bedömdes initialt som bakteriell infektion/sepsis efter en influensa. Prover visade på ett CRP på 173 men normala Leukocyter, lågt Hb och Trc samt förhöjda levervärden. Även koagulationsproverna var derangerade. Lades på intensivvårdsavdelning där hon dag 2 blev gravt andningspåverkad och lades i respirator. Dag 3 visade blododling på Salmonella typhi och Smittskyddsenheten blev inkopplad.

Vid intervju av sambo visade det sig att hon ej varit utomlands under de senaste åren. Under sjukdomsperioden hade hon ej lagat mat annat än till familjen. Ingen övrig i familjen hade några symtom och alla odlades även negativt. Perioden innan insjuknandet gjorde hon några restaurangbesök och en väninna hade insjuknat efter ett sådant. Vid odling fann man dock ingen Typhi eller annan smitta. Kvinnan hade även deltagit i en fest för över 50 gäster veckan efter insjuknandet men ej ätit någonting själv eller serverat någon annan. Sambon kontaktar de personer de träffat under den senaste tiden men ingen i bekantskapskretsen har insjuknat Miljökontoret kontaktades redan första dagen men inga relaterande fall kunde hittas. Odling på personal vid restaurang genomförs dock. Efter det att kvinnan kunde tas ur respiratorn intervjuades även hon men inga nya fakta kunde inhämtas.

Resistensmönstret på odlingen visar att denna Salmonella typhi var känslig för antibiotika. Stammen har skickats till SMI för typning.

Det finns idag ingen hållpunkt för att kvinnan blivit nyligen smittad utan det troliga är att hon varit en kronisk bärare. Hon kommer i dagarna att kunna skrivas ut ifrån sjukhuset.

/Johan Hedlund, Smittskyddsenheten, Uppsala