Ett antal chefs- och experttjänster på European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) är nu utannonserade. Centret, med tillfälliga lokaler i Solna, är i ett snabbt uppbyggnadsskede och kommer att vara operationellt i slutet av maj. Vid slutet av året kommer cirka 35 personer att vara anställda, en siffra som kommer att vara dubblerad i slutet av 2006.

I denna omgång utannonseras chefstjänsterna för Centrets fyra avdelningar (Scientific Advice, Surveillance and Communication, Preparedness and Response och Administration), samt experttjänster i de tre operativa avdelningarna.

Mer upplysningar ges på Kommissionens hemsida för ECDC. Inom kort kommer ECDC:s egen webbplats att vara uppe och information om dessa och kommande tjänster kommer även att annonseras där.

/Karl Ekdahl